Privacy

 

Stichting Stolperstenen Groenlo heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht deze website samengesteld. De informatie en namen, zoals vermeld op deze website zijn zorgvuldig onderzocht en waar mogelijk met de familie besproken. Alhoewel de Stichting Stolperstenen Groenlo daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor  eigen rekening en risico.

Stichting Stolperstenen Groenlo is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen.

Stichting Stolperstenen Groenlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website.