07-04-2014 - Bewonderenswaardig initiatief! Stichting Stolperstenen doceert jeugd basisscholen.

 

Zo waren Diane en Anne, samen goed voor 50 jaren onderwijs (Diane in Beltrum en Anne in Nijmegen) op bezoek op de Grolse basisschool Willibrordus om een twintigtal, bijzonder belangstellende leerlingen het een en ander te vertellen wat vanzelfsprekend te maken heeft met het in ere houden van alle mensen en in dit geval met name Grollenaren, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor hun land en voor de vrijheid en daarbij enorm hebben geleden onder de bezetter. Mensen c.q. burgers die door de nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of zelfs tot zelfmoord zijn gedreven. De Stichting Stolperstenen in Groenlo heeft daarbij maar één doel: Zorgen voor een blijvend eerbetoon aan deze groep mensen!Zoals bekend zijn er in Groenlo in het kader van het project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (in 1947 in Berlijn geboren) al diverse ‘Stolpersteine’ geplaatst op de trottoirs voor de huizen van mensen, die slachtoffer zijn geworden van de door de nazi’s verrichte daden. Deze Stolpersteine (letterlijk vertaald "struikelstenen") herinneren dus onder andere aan in de oorlog omgekomen Joden.

Diane Huijskes-Blanken en Anne Nales tijdens de powerpoint presetatie op de Willibrordusschool.
 

Bij de leerlingen van de Willibrordusschool was de belangstelling en daarbij vooral de interactie ongekend. Aan de hand van een powerpoint presentatie werd aan de belangrijkste aspecten van de Tweede Wereldoorlog aandacht besteed. Daarbij kwam tevens aan het licht, dat er in de vorige eeuw gedurende een bepaalde periode, toen de Vestingstad Groenlo slechts tweeduizend inwoners telde, maar liefst tien procent bestond uit Joden.In een later stadium tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal Joden op brute wijze omgekomen, voornamelijk in de concentratiekampen. Alles wat als gevolg daarvan in verband werd gebracht met de op de "Stolpersteine" aangebrachte kernwoorden ‘Gedeporteerd’ en ‘Vermoord’ maakte diepe indruk op de leerlingen.

Brontekst en foto: Groenlose Gids 7 april 2014.