29-04-2017 - Open Joodse huizen in Groenlo

 

Belangstellenden kunnen bij de huizen naar binnen, het gaat vooral om de informele sfeer. De bewoners van het huis bepalen hoeveel gasten er naar binnen kunnen, dan gaat de deur dicht. Daarna zijn er nog twee andere rondes om dit huis te kunnen bezoeken. Er wordt niet volgens een route gelopen, je bepaalt zelf waar je graag naar binnen wilt om daar het verhaal te horen van de joodse bewoners die daar ooit woonden. Dit verhaal wordt aan de hand van foto’s verteld door een familielid of een betrokkene van het joodse gezin dat hier in de oorlog woonde.

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald

Tijdens Open Joodse Huizen komt de geschiedenis tot leven. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken.
Hoe ziet een herdenking eruit?

Elke bijeenkomst begint met het noemen van de namen van de mensen die op het bewuste adres worden herdacht. Vervolgens vertelt iemand in 15 tot 20 minuten zijn/haar levensverhaal en licht zijn/haar persoonlijke motivatie toe om dit verhaal te vertellen. Hierna hebben de bezoekers 15 tot 20 minuten om te reageren, vragen te stellen of op een andere manier bij te dragen aan de herdenking. Na maximaal 45 minuten wordt de bijeenkomst afgerond, zodat bezoekers op tijd op een volgend adres kunnen zijn.

Wie organiseert Open Joodse Huizen?
Stichting Stolperstenen Groenlo organiseert in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam de OJH . Met het leggen van de stolperstenen zijn er heel veel verhalen, foto’s en soms ook nog films tevoorschijn gekomen. Deze willen we graag delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Het is een manier om de geschiedenis van een huis met zijn joodse bewoners in een wijk en stad heel dichtbij te brengen. Bezoekers van alle leeftijden bezoeken de adressen en worden geraakt door de persoonlijke manier van herdenken.

Tijdens Open Joodse Huizen vertellen we elkaar verhalen over het joodse leven in en om de Tweede Wereldoorlog. Open Joodse Huizen is een programma van het Joods Cultureel Kwartier i.s.m. lokale organisaties en particulieren.

 
Het pand Lepelstraat 1, destijds bewoond door de familie Philip. Nu woont de                                                                                                         familie Huijskes-Sijbers er. Foto: collectie familie Philips.