27-11-2015 - Herdenkingsplaat Joodse begraafplaats is gerestaureerd.

 

21 Oktober 2015. De Joodse begraafplaats met metaheerhuisje onder aan het Mussenbergbolwerk. Rechtsvoor de herdenkingsplaat.                  Foto: Martie Rouwmaat.

 

± 1950. Het metaheerhuisje, hier nog met balustrade, bij de Joodse begraafplaats. Foto: Scherp in beeld. Collectie Joke Groot Kormelink.

 

Onderaan het Mussenbergbolwerk (Kanonsbulten) ligt de Joodse begraafplaats. Bij een plechtigheid op de Joodse begraafplaats werd een gedenksteen aan het metaheerhuisje onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers. "Ter nagedachtenis aan onze Joodse broeders en zusters die de jaren 40-45 niet hebben overleeft, Hun aandenken zij tot zege", luidt het opschrift. Op de foto rabbijn Evers uit Amsterdam en de heer Mannie Mendels van de Joodse gemeenschap in Groenlo. Bron: De Gelderlander 5-05-1986. Collectie: Eduard M. Smit.

 

     
De herdenkingsplaat vóór de restauratie. Foto: Stichting Stolperstenen Groenlo.       De herdenkingsplaat met daaronder de Nederlandse vertaling na de restauratie. Foto: Henk Gerrits.

 

Fotocollage van het herstel van de herdenkingsplaat bij Corbeel & Greven en het opnieuw bevestigen aan de muur naast de ingang van de Joodse begraafplaats.
     
     
     
     
Foto's: Corbeel & Greven, Henk Gerrits.        

 

Situatie 16 december 2015. Een eervol eindresultaat. Foto: Henk Gerrits.
 

Metaheerhuisje                                                                                                                                                                                                                    Een metaheerhuis of metaarhuis (in het Hebreeuws Bet Tohorah) is een lijkenhuis dat zich bevindt bij of op Joodse begraafplaatsen. Het metaheerhuis is bedoeld voor het ritueel reinigen van de doden. Bij deze reiniging wordt het lichaam geheel afgedekt met een laken terwijl er kommen warm water over uitgegoten worden. Slechts een beperkte groep speciaal aangestelde mensen is bij het reinigingsritueel betrokken. Op de begraafplaats wordt in het metaheerhuis een lijkrede uitgesproken. Vervolgens wordt de dode onder het reciteren van bepaalde psalmen ten grave gedragen.

Na het zeggen van enige gebeden en citaten uit de Talmoed wordt het graf door de aanwezigen gezamenlijk gedicht en wordt het kaddisjgebed door de meest directe nabestaande gezegd. Het is niet de gewoonte bloemen of kransen te leggen.

Januari 1940. Schaatsen op de Grolse gracht. Vanaf 5.52 minuut komt het metaheerhuisje bij de Joodse                                                         begraafplaats in beeld. Film: collectie familie Dankbaar. Met dank aan Scherpinbeeld.nl